Grodzisko Starczanowo

Ostrów Radzimski Latem

W drodze do Śnieżycowego Jaru warto spojrzeć na Grodzisko Radzim, które zachowało się do dzisiaj jako gródek stożkowaty. Dawniej był zlokalizowany na wyspie, która od jednej strony ograniczona jest korytem rzeki Warty. Dawniej po drugiej stronie znajdował się bagnisty teren, który został częściowo zasypany w XIX wieku. Gród oddalony od wsi Starczanowo około 1.5km.

Historia Radzimia

Osada w Radzimiu pojawiła się prawdopodobnie w XIII wieku. Jej istnienie potwierdzają nie tylko źródła historyczne mówiące o poświęceniu kościoła parafialnego. W tym miejscu znaleziono również wiele narzędzi codziennego użytku z tego okresu. Czas największej świetności to koniec XIII wieku i pierwsza połowa XIVw. Od XVI wieku wieś się wyludnia, a ostatni obiekt rozebrano w latach 90. XIXw.

Więcej informacji:

Zapraszamy na szlak!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *