Dziękujemy za 2020 rok!

Przypominamy, że rezerwat znajduje się na terenie poligonu. Zakaz wstępu obowiązuje przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie w okresie kwitnienia śnieżycy CSWL wyznacza weekendy, w które jest możliwa wizyta w rezerwacie. W tym roku te weekendy to były dni 29.02.-01.03., 07.-08.03. oraz 14.-15.03. . To oznacza, że w najbliższy weekend rezerwat jest już nieczynny.

Pełna treść komunikatu od CSWL z dnia 20 marca 2020:

W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców poznańskiego poligonu, miłośników przyrody, turystów oraz poszukujących rozrywki osób, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przypomina, że:

POLIGON WOJSKOWY TO NIE PARK ROZRYWKI!

  • teren poligonu Biedrusko stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej;
  • przemieszczanie się po jego terenie może odbywać się tylko na podstawie przyznanych uprawnień (przepustek);
  • rejestracja obrazu i dźwięku na terenie poligonu jest zabroniona.

POLIGON TO NIE SZLAK TURYSTYCZNY

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione – w tym urban exploration, czy chęć pooglądania „żołnierzy w akcji” w ramach niedzielnego treningu lub wycieczki. Przemieszczanie się pojazdów i kolumn wojskowych, zajęcia z wykorzystaniem amunicji ostrej i materiałów wybuchowych, a także występowanie na całym terenie niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia każdej osoby, która przebywa na poligonie.

Kierowcy sprzętu wojskowego (np. czołgów) czy pojazdów ponadnormatywnych przemieszczając się mogą mieć ograniczone pole widzenia, chociażby ze względu na specyfikę danego sprzętu. Żadna osoba lub pojazd osobowy nie ma szans podczas zderzenia się z kilkudziesięciotonowym „kolosem”. Do podobnej tragedii może dojść podczas nagłego pojawienia się osób postronnych na strzelnicy w trakcie prowadzenia zajęć z użyciem ostrej amunicji.

DEFENDER- Europe 20

Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych rozpoczęło się w lutym bieżącego roku, kiedy to na teren poligonu Biedrusko zaczęli przybywać amerykańscy żołnierze wraz ze sprzętem. Obecnie gości z USA należących do batalionu wsparcia jest około 300. Weekend dla żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, którzy zabezpieczają i pomagają w realizacji zadań wojsk sojuszniczych oraz samych Amerykanów nie oznacza czasu wolnego. Codziennie wykonywane są tu różnego rodzaju zadania głównie związane z przejazdami dużych jednostek sprzętowych, dlatego też nieuprawnione przebywanie na terenie poligonu jest w tym czasie szczególnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne.

FAKE NEWSY DOTYCZĄCE POLIGONU

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

ŚNIEŻYCOWY JAR

Rezerwat Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który był otwarty dla społeczeństwa w terminach 29.02.-01.03., 07.-08.03. oraz 14.-15.03. br. pozostaje zamknięty do czasu kolejnego kwitnienia śnieżycy wiosennej, tj. do przełomu zimy i wiosny w 2021 roku, kiedy to ponownie będą wyznaczone terminy dostępu.

POLIGON JEST STRZEŻONY

Organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu jest dużo i zaliczają się do nich żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, Straż Leśna, Policja, Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd.

ZA PRZEBYWANIE NA TERENIE POLIGONU GROZI MANDAT

Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku. W jeden weekend organy uprawnione nakładają nawet kilkadziesiąt mandatów karnych kredytowanych.

OTWARTE SZLABANY NIE OZNACZAJĄ MOŻLIWOŚCI WSTĘPU

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych.

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Poligon wojskowy to nie park rozrywki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *